woensdag 24 oktober 2012

On the shores of Sacred Waters . . . .

My favorite Autumn colour

– On the shores of Sacred Waters –

Where two worlds become One
On the reflection and mirroring
of your Beautiful and radiant Body
Where Togetherness emerges
in a unification with her Ultimate Destination
to Be Loved out of Gratitude
for The Great Force

Gabriel Berberson – October 2012

 
– Sur les rives des Eaux Sacrées –

Lorsque deux mondes devenu l'Un
Sur la réflexion et la mise en miroir
de votre Corps si Belle et rayonnante
Où l'Être Ensemble se dégage
dans une unification avec sa Destination Ultime
d'Être Aimé en Reconnaissance
pour La Grande Force


 
– Aan de oevers van de Gewijde Wateren –

Waar twee werelden Één worden
Op de reflectie van jouw spiegeling
van je Zinderende en stralende Lichaam
Waar een Samenzijn ontstaat
in een eenwording met haar Uiteindelijke Bestemming
om Bemind te worden uit Dankbaarheid
van De Grote Kracht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten