vrijdag 26 oktober 2012

Deeply touched by your feminine Divinity . . . .


Deeply touched by your feminine Divinity
where Heartwarming undulations arising
Visible in the Tenderness of your Eyes
of your overwhelming and Irresistible Smile
In an everlasting eternal energy affecting the Heart
of The Goddess of Compassion . . . that's who You are

26 October 2012 © Gabriel Berberson's - Writers Corner

Vivement touché par votre Divinité féminine
où les ondulations Chaleureuses découlant
Visible dans la Tendresse de vos Yeux
de votre Sourire écrasante et Irrésistible
Dans une énergie Éternelle qui affectant Le Cœur
de La Déesse Compatissante . . . c'est qui Vous êtes

Diep geraakt door je vrouwelijke Goddelijkheid
waar Hartverwarmende golvingen voortvloeien
Zichtbaar in de Tederheid van je Ogen
van je overweldigende en Onweerstaanbare Glimlach
In de Eeuwig voortdurende energie van het Hart
van de Compassionele Godin . . . dat is wie Jij bent

1 opmerking: