dinsdag 28 februari 2012

Buiten de Paradijs tuin . . . .

 
      
      Er wordt ook wel gezegd: Het Paradijs is hier op aarde te vinden in het Hier & Nu. Je kunt het ervaren in elke seconde van de dag.
Nou, vergeet het maar. Want des spijt al je goede wil en je goede gedrag en ook al kom je van nog zulke goede huize, je komt zoveel 'controverses' tegen in het dagelijkse leven waarvan de energieën nog ge-upgrade en ge-update moeten worden, alvorens je van een paradijselijke essentie of van een sereniteit kunt spreken.
We gebruiken tegenwoordig ook heel dikwijls en zo graag het woord 'Spiritualiteit', want dat dekt voor ons de gehele lading. Daarmee zit je dan in ieder geval aan de 'safe' kant en je bent zelfs al bijna onaantastbaar geworden. Maar niets is echter minder waar en de wereldse werkelijkheid is geheel anders.
Binnen en buitenkant moeten in Balans zijn. En dat is niet altijd zo in deze schijnbaar oh zo perfecte wereld zoals we die naar buiten brengen. 'Werk aan de winkel' dus voor een ieder van ons, geen enkele ziel uitgezonderd. Een grote leerschool is het hier op aarde. We zitten allemaal nog in de schoolbanken van het voorportaal van deze Paradijselijke tuin. In je geest kun je voor jezelf misschien wel zo een gelukzalig gevoel van beauty geschapen hebben, maar zodra je met je naasten in contact komt, merk je al gauw dat je gelukzalige creaties snel verdwijnen als sneeuw voor de zon. Geen wintersport, maar ook geen zomersport. Sportiviteit, dat vragen we wel van je.
Websites voor retreat-centers zijn daar een uitermate mooi en sprekend voorbeeld van. Ze zien er allemaal zo geweldig fascinerend en mooi uit. Roepen van allerlei prachtige imaginaire zinnebeelden op in je verbeelding. En kom je dan ter plekke dan ervaar je soms een hele andere sfeer en andere energieën onder mensen onderling. Mensen zijn en blijven ook maar mensen, nietwaar. We kunnen niet aan een plaatje voldoen. 'Confrontatie' noemen we dat. En daar heeft ieder van ons op zich dan mee te dealen op zijn geheel eigen manier in die momenten van het Hier & Nu. Of je nu een Adam of een Eva bent, het maakt allemaal niet uit, want we zitten nu eenmaal in hetzelfde (leerschool-)schuitje. We nemen soms geen (vijgen)bladen meer voor de mond, want we denken allemaal de waarheid in pacht te hebben en daarom in ons gelijk te staan. Onszelf 'spiegelen' aan de ander zou een betere optie zijn dan het voornoemde vijgenblad.
Een eerste vereiste en essentiële welwillendheid om tot een 'overeenkomst' te komen tussen mensen onderling is 'afstemming' op het Grote Geheel. Dan zijn we zelf niet zo heel belangrijk meer en kunnen we misschien 'begrijpen' waarom, waarvoor en hoe. De term 'macht' verdwijnt dan ook in zijn geheel, want niemand heeft dan meer iets te verliezen of te gewinnen. We worden elkaars 'gelijke'.
      Brotherhood of Man – Hi Man, Hi Woman!

zondag 19 februari 2012

Bonsoir Braobaantse Burre'gers en Buiteluij . . . .


      Gezelleg hor, zo op unne zaoterdagaovond. Zitte daor hil alleeneg in oew intje op oew kamerke (en ok nog'us zonder ut internet nootebeene!) meej oewe ziel onder oewen'erm in 'Der Garten der Seele' in'ut Fraanse laandschap te koekeloere! Meej munne'nond ok nog us, mar die'ouw 'illemaol nie vaan carreneval. Kaan me'neus wel'wa gezellegers veurstelle'nor. Gullie he'dut in ieders geval veul leuker daan ikke meej al die leut dees vier daoge en ge ken'tur ok nog'us lekker op daanse heej. Hotsjiekedeej! En dadde mar veul leut mag'ebbe daan, zouw'k zo teegen'oew zegge. Ak'ut allemaol veul eerder haaj geweete dan hak tog veur 'De tuin der Luste' in ut Bredaose kielegat gekooze'nor. Mar daan haaj'ik urst wel eeve langs m'n kapster gegaon hor (dun dieje die'op diejen dikke trom slaot witte wel, ge kent'ur vast ok nog wel, mar ik wil'ier hillemaol gin naome noeme'nof reklaome veur maoke'nier hor) veur un leuk Coep Soleike. Da haaj'k wel sjoofel gevonde, irluk gezeejt tussen'ons gezeejt en gezweege. Daan'adde gullie maaj (oow, das waor ok zeg, nouw'gut zegt, da was'ok nog'un liefke van maaj) vaast nie'mur'erkent. (Mar ge wit'ut mar nooijt heej, kek mar goet'uit oew doppe as ge d'r eentje teegekomt meej zo'n coep soleike op zunne kop, (mar de miste zaijn nie'echt hor, da'sijn allemaol nep'pruike) mesgien zouw'ik ut tog nog wellus kunne zijn niewaor?! As'de mar nie'aon m'n'aore trekt want daan'edde de poppe pas egt aon 't daanse. (Waant da'doek tog zo gerre neej, daanse) Mar om wir verder te gaon meej m'n verhaol waor'k gebleeve waas; k'wist illemaol'egt'nie joh, daj carreneval da'da dees wiekend al wir waar heej. Mar jao, ge ken'ok'nie alles van te veure ge'weete en'ebbe meej gekreege'neej . . . Neeje, neeje, zee'tum gelaijk teege zun'eiges om alles nog us effe vlug regt te trekke veur z'n eiges, ut is nouw inmaol kieze'nof deele in ut leeve niewaor. Daan'adde mar veul vruger op motte staon zouw'ons moeder ok nog gezeejt' kunne'nebbe; koor'ut oew al baij'oew'eigen'art'op denke en zegge tegelijk. Jao, jao, okeej, gelaijk'edde'nor. Vollegent'jaor mar unne keer beeter dan heej. Waaj'int vaat zit verzuurt'nie heej. Alhoewel, nimt'tur nouw tog mar intje van me daan, waant volgent'jaor ken'tur mesgien wel'us'un gatje in da vaat zitte niewaor en dan'edde hillemaol niks mir. Alleej, Alaof . . . . en Prooost!
Ik doew'ut'ur'ier wel meej 'n rooij weintje . . . (vaan da bekende merk meej da leebel vaan dieje grotste mauwert opgeplakt vaan van Wanrooij, dan witte teminste waorover ge praot (en heul veul) as ge praot en waorover gut'et niewaor . . .)

      Nouw, zo kent'ie wel wir un bietje'nier eej zouw'k zo zegge, vinde da nouw'ok'nie . . . was geteekend meej un'eul groot potloot deur unne'nouwe sauwelkous, mar nog steeds 'eul'erg jong vaan'art, Berre'mans.

zondag 12 februari 2012

A magic spell . . . .

       Deze spreuk vind ik als kunstenaar, een hele mooie. Van Honoré de Balzac. Het stond gedrukt op de binnenkant van een bonbon wikkel: - L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi -


      This spell I as an artist, really find a nice one. From Honoré de Balzac. It was printed on the inside of a chocolate wrapper: - L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi -

      Ce sort je, comme artiste trouve ca vraiment une belle. De Honoré de Balzac. Il a été imprimé à l'intérieur d'une enveloppe de chocolat: - L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi -

donderdag 2 februari 2012

Part out of a comment of me on Facebook on an article of Leo de Jager 'Jesus Heilige Moeder Maria' ! ! ! . . .

       Nog even een kleine kanttekening/aanvulling op (nou, 't wordt wel een Uitlopertje hoor, berg je al zo vast maar) het affiche van de PSP uit de jaren '70 van weleer – Het was voor het eerst in mijn leven dat ik die vrouwelijke goddelijke driehoek zo groot op een affiche zag afgebeeld. Weliswaar in zwart/wit, maar des-al-niet-te-min. A-hum. Kun je nagaan.
En als je nu heden ten dage die goddelijke driehoek afgebeeld ziet in bepaalde magazine's is deze gereduceerd en afgebeeld tot een minimaal klein streepje. Nou vraag ik je. Wellicht hebben we dat te danken aan de industriële winstgevende verkoop praktijken van bepaalde producten van ene meneer Philips en ene meneer Gillette. Of misschien ook in samenspraak met mevrouw Pastunette met voornoemde heren, waar na de jaren '70 niets meer vanonder dat aangeklede driehoekje met een bikini broekje uit mocht komen of zichtbaar mocht zijn. Dat was toch geen stijl zeg. All in the name of Beauty. 
Terzijde, Zo-wie-zo waren de jaren '70 Gouden Tijden. Het heeft mij in ieder geval gemaakt tot wat ik Nu ben. Born To Be Free.
Er was politiek en menselijk gezien tenminste nog een gevoel van vrijheid maar ook van verzet. We namen niet alles zomaar voor lief en voor zoete koek. We sprongen op de barrière naar het voorbeeld van Ome Joop, onze wijlen minister president Joop den Uyl. In die tijd zat ik namelijk in Breda op de kunstacademie St. Joost op de avondschool en we hadden in de avonduren na onze lestijden vergaderingen met een aantal leerlingen op een klein studenten kamertje over het beleid van de kunstacademie en dat van de directeur. Ook in samenspraak met de dagschool heeft de toenmalige directeur het toen moeten ontgelden. -
Terugkomend op het affiche: Misschien en mogelijkerwijs is vader Abraham wel door dat ene affiche van de PSP geïnspireerd geweest en heeft hij zijn liedje “Daar bij dat kleine café aan de haven” in 't Klapcot aan de Bredase Haven gecomponeerd. (Daar hing namelijk het affiche op een goed zichtbare plek glorieus voor de ramen te pronken) Want ik zag Pierre daar sporadisch wel eens verschijnen. En . . . onze ome Joop zat destijds wel in de Olmen. Misschien ook dankzij vader Abraham die dat liedje mogelijk ook nog op zijn conto heeft staan en gecomponeerd zou kunnen hebben?
 
Deze kanttekeningen zijn geschreven in de nachtelijke uurtjes. Kun je nagaan wat voor een creatieve inspiratie er zoal niet naar boven komt drijven. 't Lijkt wel als in een droom. Zo . . . en dan kan ik nu weer rustig verder gaan slapen. Op naar het volgende Hoofdstuk . . . . Ook goede morgen.

Expressions méditerranéenne en Orange . . . .       Un parfum de l'âme avec la fragrance de la voix du silence: Le murmure de la quiétude. Où les pensées vraies et les sentiments flux à l'intérieur de nos esprits. Nous inspirer à vivre notre vie en équilibre dans l'harmonie et l'alignement avec :: La Grande Force
Si ces mots ne peuvent dire ou exprimer, sont inadéquates ou insuffisantes, vous pouvez toujours les sentir avec ton Coeur.

Mediterranean Expressions in Blue . . . .      A perfume of the Soul with the fragrance of the sound of silence: The whispering of stillness. Whereas true thoughts and feelings are flowing from inside our minds.
Inspiring us to live our life in balance in harmony and alignment with :: The Great Force
If these words cannot say or express, are inadequate or insufficient, you can still feel them with your Heart.

woensdag 1 februari 2012

A Colourful Shining Light On You And Me . . . .


 
      Nature gives us always many unexpected moments of her own beauty. Captured in monumental pictures in time. A source of inspiration which we need so much to live our daily lives as it is meant to be. Like a game of the Sun with her light beams through a stained glass window reflected on a wall.
      Symbolically we as a human being also have the ability to play with this colourful light and let it shine and reflect on people. Not from out any reason at all but just because that's the way we are. During a perception of an emotional reflection of a conscious or unconscious inner intention vibrating towards our neighbor. A transmission of Love in E-motion.
      The Togetherness of A Great Force.